Prázdniny jsou dobou, kdy bývají již účetní závěrky dokončené a daňová přiznání jsou podána. Tyto kroky však nejsou definitivní pro naplnění legislativních požadavků kladených na účetní jednotky. Jedním z takových dalších je i povinnost zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin, kterou ukládá zákon o účetnictví a které se budou věnovat následující řádky. V praxi se často setkávám s tím, že se klienti dotazují na sankce za nezveřejnění účetní závěrky či na termín pro její zveřejnění. Častá je také situace, kdy účetní jednotky zveřejňují své výkazy v plném rozsahu i přesto, že to není v jejich případě nutné. Možná patříte mezi ně – pojďte si to ověřit.

Rozsah zveřejňovaných informací
Účetní závěrka je nejčastěji tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztrát a přílohou, avšak zákonné požadavky se liší dle kategorie účetní jednotky dané zákonem o účetnictví. Malé a mikro účetní jednotky s povinností auditu a střední a velké účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (účetní závěrka tedy obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztráty, přílohu, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách ve vlastním kapitálu). Malé nebo mikro účetní jednotky, které nemají povinný audit, a další vybrané účetní jednotky pak mohou sestavit účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu (taková neobsahuje přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a rozsah účetních výkazů je zkrácený). Mikro a malé účetní jednotky nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát. Některé účetní jednotky mají povinnost v rámci účetní závěrky sestavit také výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu. Pokud účetní jednotka podléhá povinnosti auditu účetnictví, obsahuje účetní závěrka také výroční zprávu.

Termíny pro zveřejnění účetní závěrky
Dle zákona o účetnictví musí být účetní závěrka zveřejněna do 30 dnů po schválení statutárním orgánem a v případě auditovaných účetních jednotek je povinnost zveřejnit účetní závěrku do 30 dnů od ověření auditorem. Nejpozději pak mohou účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku do dvanácti měsíců od rozvahové dne – bez ohledu na to, zda byla schválena či nikoli. Zákon o obchodních korporacích pak stanovuje povinnost svolání valné hromady do šesti měsíců po uplynutí účetního období a následně po konání valné hromady by měla být účetní závěrka do 30 dnů i zveřejněna na rejstříkovém soudu.

Sankce za nezveřejnění účetní závěrky
Sankce stanovuje zákon o účetnictví jako 3 % hodnoty aktiv netto. U spolku se stanovuje výše pokuty až do 50 000 Kč. Uložení případných sankcí je v kompetenci příslušného správce daně, ale pokutu může uložit i konkrétní rejstříkový soud, a to až do výše 100 000 Kč. Před samotným uložením pokuty však bývá účetní jednotka vyzvána ke zveřejnění účetní závěrky.

Na závěr bych ráda připomněla, že od minulého roku můžete zveřejnit účetní závěrku i prostřednictvím správce daně.

Budete-li mít jakékoli další dotazy, rádi Vám je zodpovíme!

Zdroj: e-příloha AUDITOR č. 6/2022

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).