Každá účetní jednotka má zákonnými normativy stanovenou povinnost vypracovat a aktualizovat vnitřní metodické pokyny, taky nazývané vnitropodnikové nebo jednoduše interní směrnice.
Směrnice popisují stručně a přehledně systém zpracování, způsoby, postupy a metodiku řízení dané společnosti. Jsou velmi dobrým a užitečným nástrojem v rukou managementu společnosti a jejím spolupracovníkům poskytují odpovídající důvěru.
Pokyny uvedené ve směrnici slouží ke dvěma účelům:

1. Jsou obvykle jediným zdrojem informací o povinnostech vyplývajících pro účetní jednotku respektující platnou legislativu.
2. Jsou nástrojem pro řízení firem, pro vymezení určitých firemních pravidel a postupů.

Dobře zpracované vnitropodnikové směrnice plní několik významných funkcí, které danou společnost charakterizují.
1. Jsou komunikačním nástrojem, kde jejích aplikace minimalizuje nedorozumění a nejasnosti.
2. Standardizují postupy v jednotlivých činnostech.
3. Pomáhají automatizovat postupy a zefektivňují práci.
4. Plní „obrannou“ funkci vůči kontrolám finančního úřadu, externího auditu apod.

Ten kdo zpracovává interní směrnici, musí mít výbornou znalost účetnictví, daní, podnikové ekonomiky a provozu. Proto je nanejvýš moudré a předvídavé si směrnici nechat zpracovat a pravidelně aktualizovat profesionální firmou, která se zabývá metodikou účetnictví a daňovým poradenstvím.
Vnitropodnikové směrnice jsou nástrojem řízení firmy. Z toho jednoznačně vyplývá, že tyto směrnice jsou pro zaměstnance v podřízenosti toho, kdo směrnice vydává, bezpodmínečně závazné.

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).