Ministr financí se rozhodl přistoupit k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných dne 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022, a to všem poplatníkům silniční daně bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.

V případě záloh na daň silniční nebylo s ohledem na velké množství postižených subjektů v dané věci zvoleno řešení na individuální bázi, ale bylo upřednostněno vydání rozhodnutí o hromadném prominutí záloh. Poplatníci žádné rozhodnutí tedy neobdrží. Rovněž byla zohledněna skutečnost, že je aktuálně připravována novela zákona o dani silniční, která by měla vést k významné redukci osob, které budou povinny tuto daň hradit, a zároveň k významnému snížení této daně pro její poplatníky. Změna by přitom měla být aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022. "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", bylo zveřejněné dne 24.3.2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.