Řada lidí se domnívá, že branná povinnost byla zrušena spolu se zrušením základní vojenské služby, nicméně není tomu tak. Branná povinnost je povinnost občana plnit úkoly ozbrojených sil a zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení i vykonávat vojenskou činnou službu, vzniká každému občanu bez ohledu na pohlaví dovršením věku 18 let.
Současný zákon 585/2004 Sb., branný zákon, rozlišuje mezi vojenskou činnou službou mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav (tj. v dobách míru), a dále vojenskou činnou službou za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (mimořádná služba v dobách ohrožení či války).
V době míru je převzetí výkonu branné povinnosti dobrovolné, a to tak, že se občan může stát dobrovolně tzv. profesionálním vojákem (požádá o povolání do služebního poměru vojáka z povolání).
V době ohrožení či války však vzniká branná povinnost všem občanům od 18 let věku, a tedy mohou být všichni tito občané povoláni k výkonu vojenské služby.
Co když ale máte důvody, pro které byste nechtěli za stavu ohrožení či války vykonávat vojenskou službu? Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, a nemůže být tedy zrušena ani vyhlášením válečného stavu, stanoví, že nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním, leč stanoví rovněž to, že podrobnosti stanoví zákon. A v tomto detailu je pro vás ukryto riziko.
Voják v záloze může odmítnout vykonávat mimořádnou službu (tj. za stavu ohrožení nebo války) pouze do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (nebo do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaného při odvodním řízení).
Máte-li za sebou odvodní řízení, doporučujeme sledovat vyhlášení stavu ohrožení i vyhlášení válečného stavu. Pokud ve výše uvedené lhůtě neuplatníte své právo odmítnout vojenskou službu, zanikne vaše právo službu odmítnout.
Taková situace by mohla např. nastat, pokud by byl vyhlášen válečný stav, ale vaše mobilizace by byla nařízena až po 15 dnech trvání válečného stavu.
Závěr: Máte-li důvody, proč odmítnout mimořádnou vojenskou službu v době ohrožení či války, nezapomeňte ji odmítnout do 15 dnů od vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu, nečekejte na to, až budete mobilizovaní.
Máte pocit, že se tento problém týká Vás, Vaší rodiny či zaměstnanců, a potřebujete se poradit, jaké náležitosti má odmítnutí vojenské služby mít a jak procesně správně postupovat? Chcete upozornit na riziko, jak stát může potenciálně obejít Vaše odmítnutí vojenské služby, a jak se tomuto riziku vyhnout? Kontaktujte nás osobně a my Vám problém i rizika vysvětlíme.
Mgr. et Mgr. Jiří Flam, Ph.D., advokát, tel. 608 2 111 33

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.