S velkou radostí bych vám chtěl představit novou Poradenskou skupinu MxB. Již 28 let vám poskytujeme služby jako jsou zpracování daní, účetnictví, mezd. Tento rok jsme rozšířili portfolio svých služeb ještě o:
- ADVOKÁTNÍ služby, 
- FINANČNÍ služby, 
- AUDITNÍ služby a
- služby v oblasti IT

Naším cílem je vám poskytnout veškeré základní služby,...
které vaše firma potřebuje pro vaše úspěšné podnikání. Zpravodaj, který právě čtete by vás měl pravidelně stručně, výstižně a přehledně informovat o novinkách v podnikatelském prostředí, které se vás přímo dotýkají a o službách, které vám mohou pomoci. Nechceme vás zbytečně obtěžovat, ale rádi se o vás postaráme. Vždyť se přeci již dobře známe! A to v té nejdůležitější oblasti – finanční. 
Ministr financí se rozhodl přistoupit k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných dne 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022, a to všem poplatníkům silniční daně bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.

V případě záloh na daň silniční nebylo s ohledem na velké množství postižených...
subjektů v dané věci zvoleno řešení na individuální bázi, ale bylo upřednostněno vydání rozhodnutí o hromadném prominutí záloh. Poplatníci žádné rozhodnutí tedy neobdrží. Rovněž byla zohledněna skutečnost, že je aktuálně připravována novela zákona o dani silniční, která by měla vést k významné redukci osob, které budou povinny tuto daň hradit, a zároveň k významnému snížení této daně pro její poplatníky. Změna by přitom měla být aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022. "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", bylo zveřejněné dne 24.3.2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.
Řada lidí se domnívá, že branná povinnost byla zrušena spolu se zrušením základní vojenské služby, nicméně není tomu tak. Branná povinnost je povinnost občana plnit úkoly ozbrojených sil a zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení i vykonávat vojenskou činnou službu, vzniká každému občanu bez ohledu na pohlaví dovršením věku 18 let.
Současný zákon 585/2004 Sb., branný zákon, rozlišuje...
mezi vojenskou činnou službou mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav (tj. v dobách míru), a dále vojenskou činnou službou za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (mimořádná služba v dobách ohrožení či války).
V době míru je převzetí výkonu branné povinnosti dobrovolné, a to tak, že se občan může stát dobrovolně tzv. profesionálním vojákem (požádá o povolání do služebního poměru vojáka z povolání).
V době ohrožení či války však vzniká branná povinnost všem občanům od 18 let věku, a tedy mohou být všichni tito občané povoláni k výkonu vojenské služby.
Co když ale máte důvody, pro které byste nechtěli za stavu ohrožení či války vykonávat vojenskou službu? Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, a nemůže být tedy zrušena ani vyhlášením válečného stavu, stanoví, že nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním, leč stanoví rovněž to, že podrobnosti stanoví zákon. A v tomto detailu je pro vás ukryto riziko.
Voják v záloze může odmítnout vykonávat mimořádnou službu (tj. za stavu ohrožení nebo války) pouze do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (nebo do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaného při odvodním řízení).
Máte-li za sebou odvodní řízení, doporučujeme sledovat vyhlášení stavu ohrožení i vyhlášení válečného stavu. Pokud ve výše uvedené lhůtě neuplatníte své právo odmítnout vojenskou službu, zanikne vaše právo službu odmítnout.
Taková situace by mohla např. nastat, pokud by byl vyhlášen válečný stav, ale vaše mobilizace by byla nařízena až po 15 dnech trvání válečného stavu.
Závěr: Máte-li důvody, proč odmítnout mimořádnou vojenskou službu v době ohrožení či války, nezapomeňte ji odmítnout do 15 dnů od vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu, nečekejte na to, až budete mobilizovaní.
Máte pocit, že se tento problém týká Vás, Vaší rodiny či zaměstnanců, a potřebujete se poradit, jaké náležitosti má odmítnutí vojenské služby mít a jak procesně správně postupovat? Chcete upozornit na riziko, jak stát může potenciálně obejít Vaše odmítnutí vojenské služby, a jak se tomuto riziku vyhnout? Kontaktujte nás osobně a my Vám problém i rizika vysvětlíme.
Mgr. et Mgr. Jiří Flam, Ph.D., advokát, tel. 608 2 111 33
Jmenuji se Jiří Mrózek a v rámci MxB finance jsem připraven s Vámi konzultovat všechny otázky ohledně Vašich firemních i osobních financí. Spolehněte se na zkušenosti, odbornost a osobní přístup potvrzený více než 20letou praxí ve společnostech jako O2, Vodafone či Samsung.

Koupit nebo prodat?
V dnešní hektické a hysterické době je odpověď na tuto otázku doslova...
„nad zlato“. Historie nám nicméně napovídá, že dlouhodobá investorská strategie přežije i tato příkoří a aktuální akciové výprodeje je naopak možné brát jako skvělou příležitost k nákupu.

Dary a jejich odpočty v roce 2022.
Spousta z nás darovala např. v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Ukrajině peněžité či nepeněžité dary. Ale co z nich vlastně lze uplatnit v odpočtu daní?
Neváhejte se na nás obrátit a pojďme se sejít u kávy a osobně probrat vaše možnosti.
Aktuální dění na národní i mezinárodní scéně může vést k vyššímu počtu kybernetických útoků proti soukromým i státním organizacím. Tyto útoky mohou mít nejrůznější povahu od jednoduchých útoků na webové stránky až po sofistikované a velmi destruktivní útoky, jejichž cílem je nevratné smazání dat, kybernetická špionáž a další jevy.

Uvažovali jste někdy o situaci, kdy Vás tato hrozba může...
skutečně zasáhnout a paralyzovat Vaši firmu na dny či týdny?Znaší dlouhodobé zkušenosti víme, že finanční či lidské zdroje se na provedení „alespoň základních opatření“ voblasti kybernetické bezpečnosti najdou až když je pozdě a přímo Vy nebo někdo zVašeho blízkého okolí se stal cílem nějaké formy kybernetického útoku. Jsme připraveni Vám poskytnout naše znalosti a zkušenosti, provést testy zranitelnosti či penetrační testy a následně navrhnout opatření tak, aby problém sparalyzováním chodu vaší firmy vůbec nevznikl. Jak přistupujete nebo už i přímo řešíte tyto aktuální hrozby Vy?
Firma je podnikání, které může běžet bez účasti majitele na denním řízení, na rozdíl od živnosti. Ideální je začít s přípravou prodeje přibližně 1-2 roky před zamýšleným prodejem. Proč? Je dobré si na začátku položit a odpovědět na několik otázek. Kdo spadá do okruhu potenciálních zájemců? Co tvoří hodnotu firmy? Jak ji správně prezentovat?
Firma má samostatný management, např....
generálního ředitele, finančního ředitele, obchodního ředitele. Živnost se prodává relativně špatně, poněvadž její hodnota je vázána na majitele a okruh kupujících je velmi omezen. Obvykle to bývá někdo jiný zoboru. Například v případě prodeje lékařské ordinace nebo dřevovýroby. Příprava 1-2 let může vypadat dlouhá, ale vezměte si, že potřebujete, aby se výsledky vašeho snažení promítly do finančních výkazů za minulé období. Potřebujete nashromáždit množství dokumentů, zkontrolovat procesy atp. Tento proces může zahrnovat zapojení různých poradců nebo specialistů, a to vezme nějaký čas. Mimochodem, na konci dne, velkou část práce budete muset odvést vy, jako majitel nebo vaši zaměstnanci, nad rámec běžné agendy.


Kdo je Pavel Burša?
Rád bych se touto cestou krátce představil a nastínil témata, která se zde pokusím v tomto roce rozebrat. V oboru transakčního a finančního poradenství působím přes 20 let. Chtěl bych se s vámi proto podělit o témata související s prodejem, nákupem, oceněním firmy, financováním atd. Pokud budete mít dotazy, prosím pište.Pracoval jsem asi 5 let v oddělení firemních financí Patria Finance, které se zabývá transakčním poradenstvím. Dále jsem asi 15 let pracoval v investiční skupině RPG, později BMM na pozicích, které měly za úkol zejména nákup a prodej firem, financování, strategické a personální řízení firem v portfoliu a PR. Jeden rok jsem působil jako místopředseda představenstva vydavatelství Economia. Mám za sebou desítky transakcí ať už na straně prodávajícího nebo prodávajícího, odpovídající množství finančních modelů, přečtených informačních memorand a vyjednávání. Z mé praxe v ČR vidím hodně společností, jejichž majitelé by rádi prodali, ale jejich firma je takzvaně neprodejná. Příčiny mohou být různé, časté je, že firma je málo zisková nebo že se nejedná o firmu, ale o živnost, tj. bez osoby majitele není podnikání udržitelné, ani jej nelze dobře rozvíjet. Proto jsem dnes začalzeširoka – přípravou firmy na prodej. Příště si rozebereme jak přejít z pozice majitele a ředitele v jedné osobě do modelu majitel – vlastník si najímá ředitele – zaměstnance.

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.